Karta kwalifikacyjna uczestnika
wypoczynku lato – zima

karta kwalifikacyjna Półkolonie na basenie

UMOWA UCZESTNICTWA

UMOWA UCZESTNICTWA Półkolonie na basenie s.c..docx-1

Klauzula informacyjna

klauzula informacyjna RODO

Regulamin Półkolonii na basenie s.c.

REGULAMIN PÓŁKOLONII NA BASENIE 2022

Upoważnienie do odbioru
dziecka z półkolonii

upoważnienie do odbioru dziecka z półkolonii

Regulamin basenu UWM dostępny na stronie:

http://www.uwm.edu.pl/basen/

Wytyczne MEN, GIS i MZ dotyczące organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży

Wytyczne_GIS,_MZ_i_MEN_dla_organizatorów_wypoczynku_dzieci_i_młodzieży

Wypis z CEIDG Spółki Półkolonie na basenie s.c.:

( Spółka Półkolonie na basenie s.c. utworzona jest przez dwa podmioty, któych wykaz trzeba wydrukować. Punkty PKD

79.12.Z działalność organizatorów turystyki,

85.51.Z pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęcia sportowe i rekreacyjne

88.91.Z  opieka dzienna nad dziećmi

85.60.Z działalność wspomagająca edukację

96.04.Z działalność usługowa związana z poprawą kondycji

93.19.Z pozostała działalność związana ze sportem)

Wydruk(2) Wydruk (1)

Pobierz zaświadczenie z Kuratorium Oświaty

Dokument niezbędny do otrzymania dofinansowania z zakładu pracy.


Pobierz dokument