Karta kwalifikacyjna uczestnika
wypoczynku lato – zima

karta kwalifikacyjna Półkolonie na basenie

UMOWA UCZESTNICTWA

UMOWA UCZESTNICTWA Półkolonie na basenie s.c..docx (1)

Klauzula informacyjna

klauzula informacyjna RODO

Regulamin Półkolonii na basenie s.c.

REGULAMIN PÓŁKOLONII NA BASENIE 2022

Upoważnienie do odbioru
dziecka z półkolonii

upoważnienie do odbioru dziecka z półkolonii

Regulamin basenu UWM dostępny na stronie:

http://www.uwm.edu.pl/basen/

Wytyczne MEN, GIS i MZ dotyczące organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży

Wytyczne_GIS,_MZ_i_MEN_dla_organizatorów_wypoczynku_dzieci_i_młodzieży

Wypis z CEIDG Spółki Półkolonie na basenie s.c.:

( Spółka Półkolonie na basenie s.c. utworzona jest przez dwa podmioty, któych wykaz trzeba wydrukować. Punkty PKD

79.12.Z działalność organizatorów turystyki,

85.51.Z pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęcia sportowe i rekreacyjne

88.91.Z  opieka dzienna nad dziećmi

85.60.Z działalność wspomagająca edukację

96.04.Z działalność usługowa związana z poprawą kondycji

93.19.Z pozostała działalność związana ze sportem)

Wydruk(2) Wydruk (1)

Pobierz zaświadczenie z Kuratorium Oświaty

Dokument niezbędny do otrzymania dofinansowania z zakładu pracy.

Turnusy lipcowe prosimy szukać wpisując organizatora Czas na relaks Anna Kutnik oraz datę turnusu

Turnusy czerwcowy oraz sierpniowe wpisując organizatora Półkolonie na basenie s.c. oraz datę turnusu


Pobierz dokument

Lista rzeczy do wzięcia na biwak- turnusy lipcowe

Lista rzeczy na biwak